0492 - 84 53 50
  • Adcommunicatie
  • Steenovenweg 20
  • 5708 HN Helmond
  • T: 0492-84 53 50
  • M: 06-13 82 90 17
  • F: 0492-55 50 97
  • E: info@adcommunicatie.nl

Ons kantoor is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 17.00 uur.

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden voor u? Wij staan u graag te woord. Bel ons voor een afspraak of loop tijdens onze openingstijden gerust eens binnen voor een afspraak met een kopje koffie!

Headlines

Over ons

Adcommunicatie is betrokken bij de regio.

Sociaal gaat Adcommunicatie zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg, dit uit zich o.a. door de betrokkenheid bij:

- Bestuurslid HellemondGift. De Hellemond Gift is het (relatie)geschenk, in de vorm van een waardebon, van de Helmonder aan de Helmonder. De waardebon is op de markt gebracht met het idee de bestedingen in Helmond te stimuleren en zo een leefbare stad met een goed winkelaanbod te houden.

- De gehouden Ladys Night van SOLidariedade Brazilie. Voor dit goede doel werd meer dan 5500 euro opgehaald. 

- Het opleiden van stagiaires van zowel, RocTer Aa in Helmond als de grafische scholen van Boxtel en Eindhoven. 

- Werkgeversplein Helmond Peelland. Personeelsbeleid gezien vanuit de Werkgever, gerichte werving, arbeidsvraagstukken, ondersteund door eigen specialisten. Adcommunicatie is hierin ook bestuurlijk vertegenwoordigd.

- De winkeliers en bedrijven in Helmond waarvoor wij het motto hanteren: ‘Helmonders, winkelen in Helmond…’. Adcommunicatie is aangesloten bij het FOH, 10 Wijk-/Winkelcentra verenigd onder het FOH/Wijkmanagement (Fed. Helmondse Ond. Ver.), ook bestuurlijk draagt de eigenaar van Adcommunicatie zijn steentje bij.

- De oprichting van het Ondernemersfonds Helmond is een feit. Centrummanagement, Wijk-/Winkelmanagement en Parkmanagement hebben de handen ineen geslagen. Middels een onroerendgoed heffing door de gemeente gaat al het commercieel onroerend goed een steentje bijdragen aan dit fonds. Uit dit fonds kunnen dan weer projecten worden gefinancierd die ondernemend Helmond ten goede komen. Ook hier is Adcommunicatie bestuurlijk vertegenwoordigd en heeft mede de oprichtings akte ondertekend.

- De verenigingen, die samen met de ondernemers en gemeente zorgdragen voor de leefbaarheid in Helmond e.o, krijgen GRATIS ruimte in Weekkrant De Loop om hun activiteiten te promoten.

- Dierenambulance Helmond Peelland e.o. (Dierenwelzijn). Het uitbrengen van hun magazine zonder winstoogmerk en iedere week het beschikbaar stellen van een gratis advertentie in Weekkrant De Loop Helmond.

- De parochie in westelijk Helmond, H. Damiaan genaamd. (Sociaal welzijn rondom de famllie). Het uitbrengen van een contact blad voor de nieuwe Parochie Damiaan in opdracht van de nieuwe Parochie.

Adcommunicatie, betrokken bij Helmond e.o. o.a. door zitting te nemen in besturen en comite's en zo daadwerkelijk iets te betekenen voor de samenleving in Helmond en omstreken.

Meer info over onze activiteiten? Bel 0492-845350 of mail naar: info@adcommunicatie.nl